Subsidie voor metaal, techniek, transport en logistiek

Medewerkers voelen zich het prettigst als ze blijven groeien. Met de subsidie van OOM en SOOB Subsidiepunt kun je als werkgever in de metaal, techniek, transport en logistiek jouw medewerkers die functiegerichte cursussen, trainingen of opleidingen laten volgen. Met deze vergoedingen zijn er via ATO verschillende trajecten die jij aan kan bieden.

OOM Subsidie

Met Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) kunnen werkgevers een bijdrage aanvragen voor een cursus, training of opleiding van medewerkers. Dit kan alleen voor trainingen die door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk Opleidings Plan (POP). Alleen dan kom je in aanmerking voor een vergoeding. Ook het rijvaardigheidsbewijs E achter B komt in aanmerking voor een vergoeding. Een bijdrage in de scholingskosten van een praktijkopleider tot maximaal € 1.000 per jaar.

De regeling is aan te vragen via www.mijnoom.nl. Maak je hier gebruik van? Geef het dan aan wanneer je een cursus aanmeldt.

SOOB Subsidiepunt

Binnen de transport en logistiek is het belangrijk voor bedrijven dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen. Met subsidies via het SOOB Subsidiepunt kunnen medewerkers via ATO Bedrijfstrainingen een opleiding volgen en ontvangen bij afronding een branchegekwalificeerd certificaat of diploma.

Voor bedrijven met chauffeurs en logistiek personeel biedt ATO diverse trainingen, cursussen en opleidingen aan. Ook bedrijven in het verticaal transport en verhuizen kunnen trajecten afnemen.

Weblogo Oom
Weblogo Soob