advies-training-organiseren

OOM

Logo Oom

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek blijven over loopbaanontwikkeling.

Met onze persoonlijke trainingstoelage voor (bij)scholing van werknemers, hoopt OOM hieraan een bijdrage te leveren.

Wie kan de bijdrage aanvragen?

Bedrijven kunnen een voorafgaand aan een cursus, training of opleiding een bijdrage aanvragen voor hun werknemers via www.mijnoom.nl.

Hoeveel wordt er vergoed?

De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van €750. De PTT 2013 kan worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alleen cursussen, trainingen of opleidingen die door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) komen in aanmerking voor een vergoeding. Ook het rijvaardigheidsbewijs E achter B komt in aanmerking voor een vergoeding. Dit jaar kunnen maximaal 300 bedrijven van dit aanbod gebruik maken, met een limiet van 1 opleiding per bedrijf.

Welke opleidingen komen niet in aanmerking?

Overige rijvaardigheidsbewijzen komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Vormen van collegiaal opleiden (die niet verzorgd of geëxamineerd worden door een extern instituut ) komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Voorwaarden

In principe geldt de regeling tot en met 31 december 2013. Voor deze regeling geldt OP=OP. Op de onze websites ziet u hoeveel budget er nog beschikbaar is. Aanvragen kan heel eenvoudig via www.mijnoom.nl. De aanvraag moet voorafgaand aan de cursus worden ingediend.

OOM kan tot een periode van 3 jaar nadat de cursus heeft plaatsgevonden het POP en het betalingsbewijs van de factuur opvragen bij de werkgever. Dit gebeurt op basis van steekproeven. De cursuskosten kunnen alleen gedeclareerd worden nadat de cursus heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie, zie ook www.oom.nl

Indien u gebruik wilt maken van deze subsidie, dient u dit bij het aanmelden van uw cursus aan te geven.