advies-training-organiseren
  • Nieuws

Gesloten wegens vakantie

Geachte lezer,

Wij zijn van 26 juli tot 16 augustus 2021 gesloten.
U kunt ons telefonisch niet bereiken maar de mail wordt iedere dag gelezen en beantwoord. 

20190722 fijne vakantie
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!


Groet, 

Team ATO Bedrijfstrainingen

 

Impressie van onze 'Veilig werken langs de weg' cursus

Vandaag stond de cursus 'Veilig werken langs de weg' op de planning en we willen u een impressie van deze cursus geven. De ééndaagse veiligheidstraining is speciaal bedoeld om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzetting.

De cursus begint 's ochtends met theorie, hierna gaan de kandidaten in onze hal praktijkoefeningen in groepsverband uitvoeren. De oefeningen komen uit ons eigen lesboek en met behulp van eigen afzettingsmateriaal wordt onder andere aandacht besteed aan plaatsen en verwijderen van afzettingen, veiligheid tijdens werken langs de weg, veiligheidskleding en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), omgaan met weggebruikers, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Na de lunch wordt er een theorietoets met 40 meerkeuzevragen afgenomen, de toets wordt daarna klassikaal behandeld. In de hal wordt in groepsverband ook nog een praktijkexamen gedaan, hier wordt de theoretische kennis getoetst in de praktijksituatie.

Na het volgen van de cursus 'Veilig werken langs de weg' is de deelnemer op de hoogte van de Arboregels en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B. Deze cursus kan meetellen voor de nascholingspunten voor Code 95 (7 theoriepunten). Hieronder drie actie foto's tijdens de praktijkoefeningen!

 vwlw2goed   
vwlw2goed
vwlw2goed
 

 

Gesloten wegens vakantie

Geachte lezer,

Wij zijn van 20 juli tot 10 augustus gesloten. U kunt ons telefonisch niet bereiken maar de mail wordt iedere dag gelezen en beantwoord. 

Iedereen een fijne vakantie toegewenst. 

Groet, 

ATO Bedrijfstrainingen.

Cursus ‘Veilig werken op daken C1 met Hoogwerker’

Steeds vaker krijgen wij de vraag naar een cursus voor werknemers die op daken werk verrichten, denk hierbij aan installateurs zonnepanelen, dakdekkers, kozijn monteurs. De werknemer moet beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om hun werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Hiervoor is de cursus ‘Veilig werken op daken C1 met Hoogwerker’ zeer geschikt.

zonnepaneel plat dak

 

Inhoud

Het zich bewust zijn van de gevaren van werken op daken, is een eerste stap in het creëren van een veilige werkomgeving. Anticiperen op mogelijke gevaren door correct gebruik van valbeveiliging en valbeveiligingssystemen maakt de kans op ongelukken zo minimaal mogelijk. Hieronder een greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:

 

Theorie:

·         Wet- en regelgeving;

·         Eisen aan valbeveiligingsmiddel;

·         Toetredingen;

·         Markering en signalering;

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen;

·         Veilig werken met de Hoogwerker;

·         Reddingsprocedures;

·         Dakrandbeveiligingen;

·         Val gevaar;

·         Afdekken openingen;

·         Gebruik ladders en trappen;

·         Veilig werken met de rolsteiger.

 

Praktijk:

·         Veilig werken met de Hoogwerker

·         Valbeveiliging


Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om gezond en veilig op daken te kunnen werken.


Werkvorm

Theorie (middag) + praktijk (ochtend)


Opleidingsduur

1 lesdag van 08.00-14.30


Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Als de cursist beide examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat 'Veilig werken op daken C1 met Hoogwerker', het certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient er een herhalingscursus gevolgd te worden.


Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 315,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen en certificaat zijn inbegrepen in deze prijs.


Vanaf 15 juni starten de BHV cursussen weer!

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad ( NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om  BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij.

Door dit protocol te handhaven kunnen we veilig herstarten met het praktijkonderwijs van BHV-,EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen. RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden. Iedereen moet wel 1.5 meter afstand tot elkaar houden en de RIVM richtlijnen volgen. Door cursus wordt aangeboden in aangepaste vorm zodat we een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden!

Bij het verzorgen van de BHV cursus staat de veiligheid van cursisten en personeel te allen tijde voorop!

Kijk snel in onze cursus kalender voor de beschikbare plekken!

Protocol bhv

Cursussen binnenkort