advies-training-organiseren
  • Nieuws
  • Impressie van onze 'Veilig werken langs de weg' cursus

Impressie van onze 'Veilig werken langs de weg' cursus

Vandaag stond de cursus 'Veilig werken langs de weg' op de planning en we willen u een impressie van deze cursus geven. De ééndaagse veiligheidstraining is speciaal bedoeld om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzetting.

De cursus begint 's ochtends met theorie, hierna gaan de kandidaten in onze hal praktijkoefeningen in groepsverband uitvoeren. De oefeningen komen uit ons eigen lesboek en met behulp van eigen afzettingsmateriaal wordt onder andere aandacht besteed aan plaatsen en verwijderen van afzettingen, veiligheid tijdens werken langs de weg, veiligheidskleding en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), omgaan met weggebruikers, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Na de lunch wordt er een theorietoets met 40 meerkeuzevragen afgenomen, de toets wordt daarna klassikaal behandeld. In de hal wordt in groepsverband ook nog een praktijkexamen gedaan, hier wordt de theoretische kennis getoetst in de praktijksituatie.

Na het volgen van de cursus 'Veilig werken langs de weg' is de deelnemer op de hoogte van de Arboregels en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B. Deze cursus kan meetellen voor de nascholingspunten voor Code 95 (7 theoriepunten). Hieronder drie actie foto's tijdens de praktijkoefeningen!

 vwlw2goed

vwlw2goed
   
vwlw2goed
vwlw2goed

vwlw2goed
vwlw2goed

 

 

Cursussen binnenkort