advies-training-organiseren

Veilig werken aan de weg

Veilig werken langs de weg
De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzetting. Na het volgen van de cursus 'Veilig werken langs de weg' is de deelnemer op de hoogte van de Arboregels en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B. Deze cursus is bestemd voor wegwerkers, beheerders en chauffeurs.

Inhoud
Tijdens de training wordt er met eigen afzettingsmateriaal op schaal van 1:16 om een goed visueel beeld te krijgen over de te nemen maatregelen. Onder andere aandacht besteed aan plaatsen en verwijderen van afzettingen, veiligheid tijdens werken langs de weg, veiligheidskleding en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), omgaan met weggebruikers, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Tevens wordt de theoretische kennis getoetst in de praktijksituatie.

Examen
De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid van de cursist wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje en is 5 jaar geldig.

pdfDownload hier het informatieblad.

Download hier het informatieblad 2 

Cursussen binnenkort