advies-training-organiseren

Minikraan

Veilig werken met de Minikraan
De veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, hef-, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen, is het noodzakelijk het traject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining. Na het volgen van de training is de cursist op de hoogte van de Arboregels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud
De training bestaat uit een theoriegedeelte d.m.v. een PowerPoint presentatie (huidige regelgeving, lastdiagrammen en onderhoud en werking minikraan), afsluitend met een meerkeuzetoets. Vervolgens gaan we door met het praktijkgedeelte; de deelnemers moeten de minikraan op juiste, veilige wijze kunnen bedienen zodat ze zichzelf en een ander nooit in gevaar brengen. Dit gaan we oefenen gedurende de cursus dagen. Verder wordt er geleerd: Cunet graven, met laser werken. Op afschot graven, leidingen opzoeken en opgraven, buizen leggen, zorgvuldig graven, uitvlakken etc.

Examen
De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje en is 5 jaar geldig.

Bijzonderheden
Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbowet (Artikel 8) als het Arbobesluit (Artikel 7).

pdfDownload hier het informatieblad.

Cursussen binnenkort