advies-training-organiseren

Heffen met de Verreiker

Heffen met de Verreiker
De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, hef-, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen, is het noodzakelijk het traject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining. Na het volgen van de ééndaagse training is de cursist op de hoogte van de Arboregels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud
Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de verreiker, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen en interne verkeersregels. Tevens wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf en worden de rij- en bedieningsvaardigheden van de chauffeurs getoetst.

Examen
De theorie wordt getoetst door middel van meerkeuzevragen. Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld. Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat met bijbehorend pasje en is 5 jaar geldig.

Bijzonderheden
Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbowet (Artikel 8) als het Arbobesluit (Artikel 7).

pdfDownload hier het informatieblad.